Prace nad
stroną jeszcze trwają,
albo robimy
coś zupełnie innego...